0118 569191

GMR

Jaarverslag GMR (2013 – 2014)

Jaarverslag GMR (2014 – 2015)

Jaarverslag GMR (2015 – 2016)

Jaarverslag GMR (2016 – 2017)

Jaarverslag GMR (2017 – 2018)

GMR reglement

Een korte voorstel ronde van onze GMR leden:


Minka Holtes

Met veel plezier en enthousiasme al vele jaren werkzaam als leerkracht en intern begeleider
op CBS ‘De Goede Polder’ te Vrouwenpolder.
Ik woon in Veere samen met mijn man. Onze 2 dochters zijn al jaren uitgevlogen en wonen
en werken in de Randstad.
Jaren geleden heb ik een aantal jaren in de MR van onze school gezeten en vond het leuk om
ook die kant van het werk te leren kennen. Praten over beleidsstukken en allerlei andere
zaken rondom de organisatie van onze scholen heeft mijn belangstelling, daarom heb ik ook
positief gereageerd op de vraag van Agnes om in de GMR plaats te willen nemen. De Primas
scholengroep bestaat uit fijne, bevlogen mensen met een warm hart voor de kinderen die
we onder onze hoede krijgen en daarom wil ik mij inzetten voor de GMR om met elkaar de
juiste beslissingen te nemen voor de toekomst.


Hanneke Geljon

Vanaf 1993 ben ik leerkracht op basisschool ‘De Schute’ in Biggekerke.
Daar heb ik 4 dagen groep 1 / 2 onder mijn hoede. Het omgaan met deze leeftijdsgroep vind
ik nog steeds erg boeiend. Zo zorgt het dagelijkse contact met de ouders voor veel positieve
feedback. De betrokkenheid van het team bij “onze” school en “onze” kinderen zorgt voor
een positief werkklimaat. Sinds het schooljaar 2012/2013 ben ik lid van de GMR. Omdat ik
mij betrokken voel bij het onderwijs aan onze kinderen wil ik graag meedenken over de
onderwijsontwikkelingen en de eventuele gevolgen voor onze kinderen en collega’s. Ik vind
het daarom belangrijk om samen met ouders en collega’s van gedachten te wisselen over
het beleid van onze vereniging. Want dan kunnen we samen op een constructieve manier
meedenken over de ontwikkelingen binnen onze vereniging. De sfeer binnen deze GMR
ervaar ik als erg positief.


Jacco Onderdijk

Door mijn werk geniet ik elke dag van het onderwijs aan de kinderen. Het is prachtig om
daarbij betrokken te zijn. Op de beide scholen, CBS de Schutte en CBS de Wegwijzer, waar
ik als directeur werkzaam ben, geven de woorden: “Leren leren, leren leven” veel weer van
wat wij als teams in het onderwijs belangrijk vinden. Het woord “sfeer” staat daarbij
centraal. Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten ontwikkelen zij zichzelf het best! Door
zitting te hebben in de GMR, streef ik ernaar de belangen van de kinderen, leerkrachten en
ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Op financieel gebied is de leidraad natuurlijk
dat de gelden zoveel mogelijk besteed worden aan de primaire processen.


Bianca Bijkerk

Ik ben Bianca Bijkerk en woon met mijn man en 3 kinderen in
Grijpskerke. Ik werk als docent bij de Hogeschool Zeeland. Mijn
kinderen gaan met plezier elke dag naar de Bergpadschool, en ik zwaai
hen iedere ochtend met een gerust hart uit. Ik ben dankbaar dat er een
school is met bestuursleden en leerkrachten die zich zo inzetten voor
onze kinderen. Door zitting te nemen in de GMR wil ik ook mijn steentje
bijdragen en meedenken over belangrijke beleidsthema’s die spelen
binnen de Primas Scholengroep.


Jessica Pattipeiluhu-van der Kolk

Mijn naam is Jessica Pattipeiluhu-van der Kolk. Het onderwijs is voor mij bekend terrein. Na
negen jaar met veel plezier in het basisonderwijs te hebben gewerkt, waarvan acht jaar op
basisschool ’t Klinket, ben ik overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Inmiddels geef ik
zes jaar les op het Scheldemond College in Vlissingen. Op de havo/vwo-afdeling geef ik het
vak Nederlands en ben ik tevens counselor. Een mooie afwisseling om naast het lesgeven
ook onderdeel te zijn van het zorgteam. Naast de individuele gesprekken met leerlingen kom
ik ook in contact met de externe hulpverlening. Mijn man en ik hebben twee dochters:
Estée, van zeven jaar en Annefleur van een paar maanden oud. Estée zit in groep vier van
basisschool ’t Klinket. Het is voor mij belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij de school
en ik vind het interessant om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de vereniging.


Carolina Bottenberg-Arboleda

Als lid van de GMR wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben getrouwd met Marcel
Bottenberg en we hebben samen twee dochters, Laura en Nancy, van 6 en 5 jaar. We wonen
sinds eind 2010 met veel plezier in Biggekerke. Onze dochters gaan naar basisschool De
Schute in Biggekerke. Ik ben werkzaam bij GGD Zeeland als jeugdarts. Ik vind het belangrijk
om betrokken te zijn bij de school en wil ook graag een steentje bijdragen. Toen ik gevraagd
werd om lid te worden van de GMR leek mij dit een goede manier om een bijdrage te
leveren.