0118 569191

ALV

Algemene ledenvergadering: 28 juni 2023
Uitnodiging digitaal

Algemene ledenvergadering: 22 juni 2022
Uitnodiging digitaal
Verslag ALV 22 juni 2022

Algemene ledenvergadering: 28 juni 2021
Verslag ALV 28 juni 2021

Algemene ledenvergadering: 10 juni 2020
Verslag ALV 10 juni 2020
Uitnodiging ALV 28 juni 2021

Algemene ledenvergadering: 24 juni 2019
Verslag ALV 24 juni 2019
Uitnodiging ALV 10 juni 2020

Algemene ledenvergadering: 28 juni 2018
Verslag ALV 28 juni 2018

Algemene ledenvergadering: 21 juni 2017
Verslag ALV 21 juni 2017

Algemene ledenvergadering: 29 juni 2016
Verslag ALV 29 juni 2016

Algemene Ledenvergadering: 24 juni 2015
Verslag ALV 24 juni 2015