0118 569191

De Cultuurloper

Alle Primas-scholen werken met De Cultuurloper.

Met De Cultuurloper willen wij de kwaliteit van onze cultuureducatie verbeteren en borgen.
De cultuurterreinen die wij nog niet sterk ontwikkeld hadden, gaan wij aanpakken.

Dat zijn: muziek, zingen, kijken naar kunst, drama. Wij gebruiken hiervoor het impulsbudget. Leerlingen maken kennis met kunst- en cultuur via een brede basis aan activiteiten. We prikkelen de nieuwsgierigheid bij en stimuleren de open blik van kinderen. Kinderen leren: zich uiten, zelf ondernemen, creativiteit, coöperatief werken, kijken naar kunst.

Onze ambitie is: kinderen blijven zingen en musiceren, schilderen, tekenen, naar concerten gaan, boeken lezen en bekijken, voorstellingen en musea bezoeken en echt kijken.

Wij geven onze kinderen in elk geval een rugzak vol ervaringen, belevingen en inspiratie mee.

IMG_6439       IMG_6440