0118 569191

Algemeen

Bezieling – bestaan – bestemming
Op het strand zien wij kinderen in hun dagelijkse bestaan, spelend aan de kustlijn in het hier en nu. Het is belangrijk dat wij de kinderen ruimte en tijd geven om te spelen, te dromen, te leren en te ontdekken. Het geeft kinderen de kans om samen groot te worden en zich van ‘gastjes’ te ontwikkelen tot gasten die onze wereld mooi maken en houden. Aan de einder, de horizon, de kim ligt de bestemming van de kinderen in het daar en later. Laten wij onze kinderen een ruim en helder uitzicht geven: uit liefde voor hen en in het belang van ons aller toekomst. Dit kunnen wij bewerkstelligen door kinderen uitgebalanceerd onderwijs aan te bieden door bevlogen leerkrachten.

Kind in beeld
Op onze scholen proberen wij alle kinderen goed voor te bereiden op een vervolgopleiding. Maar dat is lang niet alles.
Uw kind is immers:
* een schepsel van God, een geschenk
* een kind onder kinderen
* een mens in een grote, prachtige wereld
* een zelfstandig wezen met eigen aanleg, talenten en ‘eigen aardigheden’
achtergrond nieuw

Beeld van het onderwijs
Een kind is geen vat dat je vult met kennis. Daarom hebben onze leerkrachten
aandacht voor leren met hoofd, hart en handen. Daarom krijgt ieder kind zijn eigen aandacht. Extra hulp als dat nodig is. Extra opdrachten als dat kan.
Opdat uw kind zijn eigen mogelijkheden het best kan benutten.

Evenbeeld van God
Daarom denken wij aan kinderen in andere delen van de wereld. Aan mensen die het minder getroffen hebben dan wij. Aan het milieu en de prachtige natuur. Daarom vertellen wij Bijbelverhalen, hebben wij vieringen, bidden en zingen wij liederen met de kinderen en hebben wij veel aandacht voor waarden en normen.