0118 569191

Toekomst

Toekomst Primas-scholengroep

Primas-scholengroep gaat uit van het ‘Spreidingsplan Onderwijs & Opvang gemeente Veere 2012 – 2022’ en het ‘Integraal Huisvestingsplan gemeente Veere 2012 – 2022’.
Het betekent: In vele kernen een school.

Verdere uitgangspunten:

Vanaf 2017: Scholen werken met de streefnorm van 80 leerlingen (het kunnen werken met vier groepen door de overheid bekostigd waardoor leerkrachten een combinatiegroep van maximaal twee leerjaren onder hun hoede hebben);
Indien gedurende een periode van vijf jaren redelijkerwijs geen vier groepen geformeerd kunnen worden, dan zullen oplossingen worden gezocht, waaronder samenvoeging met een andere school.
Is binnen deze situatie nieuwbouw aan de orde dan is samenvoeging een eerste optie.
Bij nieuwbouw wordt altijd samenwerking gezocht met andere organisaties (onderwijs, zorg etc.) in de kern;
De mogelijkheid openhouden om over tien jaar tot een omvorming naar regioscholen te komen, afhankelijk van de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en draagvlak. Samenwerkingsscholen daar waar mogelijk (Oostkapelle, Veere, Koudekerke, Westkapelle).

Samenvoeging (fusie) scholen is aan de orde zodra het leerlingenaantal onder de 23 daalt, dan wel op verzoek van de ouders eerder te fuseren, dan wel ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen van de overheid zodat er geen financiering meer plaatsvindt.

De afspraken zijn gemaakt op het moment dat de leidende aantallen 53 dan wel 23 zijn. Het gezamenlijke beleid van het onderwijsveld te Veere in het plan heeft een streefnorm van  80 leerlingen.

Wijzigingen in omstandigheden, inzichten, financieel beleid, wet- en regelgeving kunnen maken dat het omschreven beleid eventuele aanpassing behoeft.

Beslissingen worden per planperiode genomen.

Nieuwbouw:
In de eerste fase 2012 – 2016: nieuwbouw voor Zoutelande en nieuwbouw voor Biggekerke
In de tweede fase 2016 – 2019: Westkapelle (twee scholen in een gebouw)
In de tweede fase 2016 – 2019: Oostkapelle (twee scholen in een gebouw: de samenwerkingsschool en de reformatorische school)
In de derde fase 2019 – 2022: Serooskerke / Vrouwenpolder

Spreidingsplan Onderwijs & Opvang gemeente Veere.

Spreidingsplan lees de .pdf file

Routekaart Visie Noord-Beveland

Routekaart lees de .pdf file