0118 569191

Informatie over het Coronavirus COVID-19

Beste ouders, verzorgers,
 
We beleven met z’n allen uitzonderlijke tijden.
Dat vraagt om uitzonderlijke maatregelen in het belang van de gezondheid van onze kinderen en ons allemaal.
 
De scholen zijn vanaf maandag gesloten.
 
Leerkrachten bereiden (online) huiswerkpakketten voor.
De ouders worden steeds via de mail op de hoogte gehouden.
 
Bent u werkzaam in een zogenaamd ‘vitaal’ beroep en kunt u echt geen opvang voor uw kind(eren) regelen, neem dan contact op met de directeur van de school.
School zal meedenken over oplossingen.
 
Tips voor thuis:
Het is belangrijk dat kinderen een zeker dagritme aanhouden.
Maak daarover afspraken met uw kinderen.
Wissel het thuis-leren en spelen af.
Het is erg belangrijk dat kinderen blijven lezen en lees voor. Of laat ze elkaar voorlezen.
Zo blijft de leesvaardigheid op peil.
Laat kinderen email-brieven schrijven aan vriendjes of vriendinnetjes aan juffen of meesters of aan familieleden.
Zo blijft de schrijfvaardigheid op peil.
Voor de diverse vakken krijgt u huiswerkpakketten: online of boeken en schriften op te halen op school. 
Via de mail krijgt u hierover nadere informatie van uw school.
 
De leerkrachten voor wie dat mogelijk is, zijn op school. Zij bereiden steeds huiswerk voor.
Alles om de leerprocessen, zij het op alternatieve wijze, door te laten gaan.
 
Wij beleven met z’n allen uitzonderlijke tijden.
Het komt nu aan op onze saamhorigheid, hulpvaardigheid, creativiteit en flexibiliteit.
 
Wij wensen iedereen veel sterkte toe!
 
 
Agnes de Jong, Primas-scholengroep

الموضوع: إغالق المدارس
أعزائي اآلباء وأولياء األمور ،
كلنا نمر بأوقات استثنائية.
وهذا يتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لصالح صحة أطفالنا ولنا جميعا.
المدارس مغلقة من يوم االثنين القادم.
سيقوم المعلمون بإعداد الواجبات المنزلية )عبر اإلنترنت(.
يتم إبالغ الوالدين دائ ًما عبر البريد اإللكتروني.
حقً ترتيب رعاية كافيه لطفلك ، فيرجى االتصال بمدير المدرسة. إذا كنت تعمل في مهنة تسمى “حيوية” وال يمكنك ا
سوف تفكر المدرسة في الحلول.
نصائح للمنزل:
من المهم أن يحافظ األطفال على برنامج يومي معين.
قم بترتيبات مع أطفالك حول هذا الموضوع.
التعلم واللعب البديل في المنزل.
من المهم جدًا أن يواصل األطفال القراءة بصوت عا ل. أو اجعلهم يقرؤون لبعضهم البعض.
هذا يحافظ على مهارات القراءة حتى مستوى ممتاز.
اجعل األطفال يكتبون رسائل بريد إلكتروني إلى أصدقائهم أو صديقاتهن إلى المعلمين أو األساتذة أو إلى أفراد األسرة.
هذا يحافظ على مهارات الكتابة حتى المستوى.
سوف تتلقى كميه من الواجبات المنزلية لمختلف المواضيع عبر اإلنترنت أو اخذ الكتب والدفاتر من المدرسة.
سوف تتلقى المزيد من المعلومات حول هذا من مدرستك عبر البريد اإللكتروني.
المعلمون الذين يمكن تواجدهم في المدرسة. سيقوم ن بتحضير الواجبات المنزلية.
نعمل كل هذا الستمرار عمليات التعليم ، وإن كان ذلك بطريقة بديلة.
كلنا نمر بأوقات استثنائية.
يتعلق األمر اآلن بتعاوننا ومساعدتنا وإبداعنا ومرونتنا.
نتمنى للجميع مزيدا من القوة!
أخنس دا يونق، مديره مجموعة مدارس بريماس